Protokoll årsmöte 2019

Protokoll från årsmötet finns nu tillgängligt.

Protokoll från konstituerande möte likaså.

Annonser