Protokoll årsmöte

Nu finns  årsmötesprotokoll och diverse dokument som hör till Årsmötet att hämta. Även dokument från förra årsmötet finns där. Se länk under Protokoll