Dagordning

1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman. 3 Val av två justerare. 4 Styrelsens och revisorernas berättelser. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9 Val av styrelse, styrelseordförande och… Fortsätt läsa Dagordning