Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar av Kusmarks samfällighetsförening till Årsmöte torsdag den 16 Mars kl 19:00 i Församlingshemmet i Kusmark.

För att ta del av handlingar innan mötet se Protokoll

Annonser