Dagordning Årsmöte

Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justerare. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Försäljning av del av Kusmark S:2 (södra Brönet) 8 100 m2 Motion om att ge styrelsen rätt att fatta beslut om att stötta olika ideella föreningar i Kusmark som… Fortsätt läsa Dagordning Årsmöte

Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar av Kusmarks samfällighetsförening till Årsmöte torsdag den 16 Mars kl 19:00 i Församlingshemmet i Kusmark. För att ta del av handlingar innan mötet se Protokoll