Dagordning vid Kusmarks Samfällighetsförenings årsstämma.

Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justerare. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Stämmans godkännande att ta emot gåva från Kusmarks Byamän vad gällande Kusmark 17:13, Skolan i Kusmarksliden. Åsa Lundström önskar köpa Kusmark 17:13 (skolan i Kusmarksliden)  Bo Hällgren… Fortsätt läsa Dagordning vid Kusmarks Samfällighetsförenings årsstämma.

Fullmakter

Om du som fastighetsägare vill ge fullmakt för någon annan att företräda dig på t ex årsmötet så gör det skriftligt. De som fått fullmakten ska även ta med sig originalet.

Motioner

Två motioner har inkommit 1. Bosse Hällgren önskar köpa del av  S:2 (södra Brönet). ca 8.100 m2. Rödmarkerat område 2. Åsa Lundström önskar köpa Kusmark 17:13 (Bodarna/Kusmarksliden). 625 m2.