Nu är arbetet igång

Styrelsen har haft sitt första konstituerande efter att förrättningen vunnit laga kraft.

Du kommer att kunna läsa samtliga mötesprotokoll från styrelsemöten och årsmöten på denna sida.

Denna sida kommer att vara den främsta informationskanalen. Vi kommer att hjälpa de som inte har tillgång till internet eller mail så att även den kan få del av den viktigaste information. Dock är detta den snabbast och billigaste informationskanalen till er så vi är tacksamma om ni kan lämna er e-postadress till styrelsen.

Annonser

En reaktion till “Nu är arbetet igång

Kommentarsfältet är stängt.