Årsmöte 2020

Söndagen den 15 mars 2020 kl 18:00 är alla varmt välkomna till årsmöte på Folkets Hus i Kusmark Vi bjuder på fika.  

Protokoll årsmöte

Nu finns  årsmötesprotokoll och diverse dokument som hör till Årsmötet att hämta. Även dokument från förra årsmötet finns där. Se länk under Protokoll

Protokoll och Dokument

Nu finns  årsmötesprotokoll och diverse dokument som hör till Årsmötet att hämta. Även dokument från förra årsmötet finns där. Se länk under Protokoll

Dagordning Årsmöte

Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justerare. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Försäljning av del av Kusmark S:2 (södra Brönet) 8 100 m2 Motion om att ge styrelsen rätt att fatta beslut om att stötta olika ideella föreningar i Kusmark som… Fortsätt läsa Dagordning Årsmöte

Annons

Dagordning vid Kusmarks Samfällighetsförenings årsstämma.

Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justerare. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Stämmans godkännande att ta emot gåva från Kusmarks Byamän vad gällande Kusmark 17:13, Skolan i Kusmarksliden. Åsa Lundström önskar köpa Kusmark 17:13 (skolan i Kusmarksliden)  Bo Hällgren… Fortsätt läsa Dagordning vid Kusmarks Samfällighetsförenings årsstämma.

Fullmakter

Om du som fastighetsägare vill ge fullmakt för någon annan att företräda dig på t ex årsmötet så gör det skriftligt. De som fått fullmakten ska även ta med sig originalet.

Motioner

Två motioner har inkommit 1. Bosse Hällgren önskar köpa del av  S:2 (södra Brönet). ca 8.100 m2. Rödmarkerat område 2. Åsa Lundström önskar köpa Kusmark 17:13 (Bodarna/Kusmarksliden). 625 m2.

Motioner

Årsmötet närmar sig och vi vill påminna er alla om att skicka in motioner omgående. Vi önskar även att ni skickar er e-postadress till oss.