Årsmöte

Söndagen den 17 mars 2019 kl 19:00 inbjuder vi till årsmöte. Vi är i serveringen på Folkets Hus i Kusmark Kaffe o kaka bjuder vi på. Länk för att hitta handlingar finns på hemsidan. Varmt välkomna

Protokoll årsmöte

Nu finns  årsmötesprotokoll och diverse dokument som hör till Årsmötet att hämta. Även dokument från förra årsmötet finns där. Se länk under Protokoll

Dagordning

1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman. 3 Val av två justerare. 4 Styrelsens och revisorernas berättelser. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9 Val av styrelse, styrelseordförande och… Fortsätt läsa Dagordning

Årsmöte 11 Mars

Nytt år, Nytt årsmöte. Det har hänt en hel del som vi vill berätta om så boka av Söndag den 11 Mars kl 18:00 och kom till  Församlingshemmet. Alla är välkomna men endast medlemmar är röstberättigade. Styrelsen vill göra träffa så många som möjligt eftersom vi är intresserade av vad ni tycker och tänker om det… Fortsätt läsa Årsmöte 11 Mars

Protokoll och Dokument

Nu finns  årsmötesprotokoll och diverse dokument som hör till Årsmötet att hämta. Även dokument från förra årsmötet finns där. Se länk under Protokoll

Dagordning Årsmöte

Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justerare. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Försäljning av del av Kusmark S:2 (södra Brönet) 8 100 m2 Motion om att ge styrelsen rätt att fatta beslut om att stötta olika ideella föreningar i Kusmark som… Fortsätt läsa Dagordning Årsmöte